Ощадный Банк / Депозиты / Стандартный / Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів —

Тип: Стандартный

ВАТ «Ощадбанк» пропонує клієнтам-юридичним особам послуги зберігача цінних паперів (відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування операцій, отримання доходів за цінними паперами).
 
Ощадбанк надає клієнтам:

—  інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу необхідну інформацію; —  інші послуги, пов’язані з переміщенням цінних паперів.   Рахунок в цінних паперах в Ощадбанку відкривається протягом п’яти робочих днів після подання документів.   Один раз на рік за запитом клієнта Ощадбанк звітує перед клієнтом без стягнення плати.  

Якщо клієнт звертається з усним запитом, то йому надається:

—  виписка про стан рахунку у цінних паперах станом на останній робочий день звітного кварталу; —  виписка за операціями за рахунком у цінних паперах за попередній місячний період на протязі наступного звітного місяця; —  виписка про стан рахунку у цінних паперах після виконання операції за рахунком;  

Якщо клієнт звертається з письмовим запитом, то послуги надаються йому зі стягненням плати згідно тарифів. Банк надає клієнтові:

—  виписку про стан рахунку у цінних паперах; —  виписки за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента; —  інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти.

 
Клієнт за бажанням може закрити рахунок у цінних паперах:

—  подавши письмову вимогу; —  у разі ліквідації Зберігача; —  розірванні договору.

 
Відділ депозитарної діяльності

Телефон: (044) 451-76-38