Ощадный Банк / Депозиты / Стандартный / Депозитний вклад «Перша вимога» —

Строковий вклад „Перша вимога” для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

        —     Строк зберігання вкладу — від 10 календарних діб

              до 18 місяців

        —     Мінімальний розмір вкладу не менше 50 000 гривень.

        —     Валюта депозиту — гривня.

Процентні ставки за строковим депозитом:

Депозит «Перша вимога»

Минімальна сума вкладу

50 000,00 грн.

% ставки

В період з 2 по 20 число кожного місяця

 до 8,5% річних

В період з 20 числа кожного місяця по 1 число наступного місяця

 до 15% річних

Виплата процентів на вибір вкладника:

        —     щомісячно

        —     щоквартально

        —     в кінці строку разом з поверненням депозиту

        —     щомісячна капіталізація процентів та повернення

              в кінці строку разом з поверненням депозиту

              (для строку депозитів до 1 року)

Максимальна сума вкладу 50 000 гривень, що є незнижувальним залишком

Поповнення рахунку: дозволяється шляхом зазначення в депозитному договорі незнижувального залишку суми депозиту та максимально можливої суми вкладу (за пропозицією клієнта) за виконання наступної умови: сума додаткових внесків не менше еквіваленту 5000 грн. та не перевищує максимальну можливу.

Дострокове вилучення: При частковому або повному вилученні суми незнижувального залишку в строк, який перевищує половину договірного строку депозитного договору, проценти на суму незнижувального залишку нараховуються та сплачуються в розмірі 0,5 ( з округленням до десятих відсотка) від процентної ставки, яка встановлена для незнижувального залишку депозитним договором – для депозитів з договірним строком розміщення до 12 місяців; та в розмірі 0,9 ( з округленням до десятих відсотка) від процентної ставки, яка встановлена для незнижувального залишку депозитним договором – для депозитів з договірним строком розміщення понад 12 місяців включно.

Пролонгація можлива при умові відповідності процентної ставки за цим вкладом діючим процентним ставкам на момент пролонгації.

Особливості: можливість максимально вигідного розміщення тимчасово вільних коштів, із можливістю безперешкодного їх вилучення та поповнення, із збереженням відсоткових ставок.

Управління клієнтських послуг та розрахунків

Телефон (044) 247-86-59

Управління організації корпоративного бізнесу

Телефон (044) 249-23-19

deposit@oschadnybank.com