VAB Банк / Кредиты / Потребительский / Потребительский ипотечный кредит —

Потребительский ипотечный кредит (Потребительский)

Зачем откладывать на завтра покупку того, что добавит комфорта в Вашей жизни уже сегодня? VAB предлагает вам деньги, которые Вы можете потратить по собственному усмотрению, владея только недвижимость в качестве залога.

Условия:

 • Срок кредитования – до 10 лет.
 • Комиссия за выдачу кредита всего лишь 1% от суммы кредита.
 • Комиссия за обслуживание кредита 0,1% от суммы кредита ежемесячно.
 • Комиссия за досрочное погашение кредита – 1,5% от суммы досрочно погашенной задолженности на протяжении первых 2х лет пользования кредитом.
 • Кредит предоставляется физическим лицам, резидентам, имеющим стабильный доход, достаточный для погашения суммы кредита и процентов по нему.
 • В качестве обеспечения возвращения кредита могут выступать: квартиры, жилые и/или усадебные дома, земельные участки.
 • Обязательное страхование жизни Заёмщика и недвижимости, что даст возможность погасить кредит в случае потери трудоспособности или смерти Заёмщика и сохранит Вашу недвижимость от наступления страхового случая.
 • Быстрое принятие решение о выдаче кредита.
 • Кредит выдается наличными на любые цели.
 • Возможность подобрать удобный для Вас график погашения:    —   ежемесячное погашение кредита и процентов равными частями (аннуитет) либо;

     —   ежемесячное погашение кредита равными частями и процентов, начисленных на остаток по кредиту.

 • При принятии решения о выдаче кредита, Банк учитывает все источники доходов Вашей семьи.
 • Возможность получить кредит на оплату страховых платежей на первый год кредитования и разовой комиссии банка.

Пакет необходимых документов:

1.    Заява-Анкета Позичальника. 2.    Паспорт громадянина України (Позичальника/Поручителя/Майнового поручителя та особи, що перебуває з ним у зареєстрованому шлюбі або проживають з ним однією сім’єю). 3.    Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру  (Позичальника/Поручителя та особи, що перебуває з ним у зареєстрованому шлюбі або проживають з ним однією сім’єю). 4.    Документи що засвідчують сімейний стан (свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу; свідоцтва про народження дітей; шлюбний контракт (якщо є). 5.    Документи, які підтверджують наявність активів у Позичальника/Поручителя (при необхідності).


Для Позичальників  — найманих працівників

1.    Довідка з місця роботи про доходи (Позичальника та особи що перебуває з ним у зареєстрованому шлюбі або проживають з ним однією сім’єю ) за 6 місяців, засвідчена роботодавцем (за формою Банку , Додаток 1).  Якщо протягом останніх 6 місяців Позичальник/особа, що перебуває у ним у зареєстрованому шлюбі або проживає з ним однією сім’єю змінював(ла) місце роботи, при цьому сфера діяльності не змінювалась, подаються довідки про доходи з теперішнього і попереднього місця роботи. 2.    Трудовий договір/ контракт з роботодавцем Позичальника та особи, що перебуває з ним у фактичних шлюбних відносинах  (якщо є). 3.    Копія трудової книжки за останні п’ять років (при наявності такого стажу), засвідчена Роботодавцем

Для Позичальників  — суб’єктів підприємницької діяльності

1.    Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.(оригінал)* 2.    Патент або свідоцтво про спрощену систему оподаткування. (оригінал)* 3.    Для суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку – звіти суб’єкта малого підприємництва за останні 4 квартали з відміткою податкової адміністрації. (оригінал)* 4.    Для суб’єктів підприємницької діяльності, які перебувають на загальній системі оподаткування — Декларація про одержані доходи Суб’єктом підприємницької діяльності. (оригінал)* 5.    Ліцензія або інший документ, якщо господарська діяльність є предметом спеціального режиму відповідно до національного законодавства. (оригінал)* * — після зняття працівником Банку копій документів оригінали повертаються Позичальнику..  

Перелік документів на нерухоме майно , що купується у фізичної особи і передається в іпотеку:

1.    Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (правоустановчі документи), зареєстровані відповідно до вимог законодавства України. (оригінал) 2.    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно або Довідка-характеристика (в особливих випадках, передбачених чинним законодавством України), видані бюро технічної інвентаризації (БТІ). (оригінал) 3.    Технічний паспорт на нерухоме майно. (оригінал) 4.    У випадку, якщо нерухоме майно належить на праві спільної власності декільком співвласникам необхідним є укладення відповідного договору іпотеки за участю всіх співвласників (в залежності від виду спільної власності). 5.    Паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру кожного з Продавців. (оригінал) 6.    Довідка з ЖЕК про відсутність або наявність реєстрації інших користувачів квартири, крім власників (кількість, П.І.Б.). (оригінал) 7.    Довідка ЖЕК про наявність/відсутність заборгованості за комунальними платежами. (оригінал) 8.    У разі наявності договорів найму, оренди, безплатного користування квартири.(оригінал) 9.    При наявності зареєстрованих в квартирі інших користувачів, що не є власниками квартири – їх письмове зобов’язання звільнити квартиру та виписатися (знятися з реєстрації) з неї у випадку звернення стягнення на квартиру. (оригінал) 10.    Якщо квартира придбана у зареєстрованому шлюбі – письмова нотаріально засвідчена згода другого з подружжя на передачу квартири в заставу банку. (оригінал) 11.    Свідоцтво про смерть (при передачі в іпотеку майна, отриманого  в спадщину, довічне утримання). (оригінал) 12.    Експертна оцінка нерухомого майна. (оригінал) 13.    Дозвіл органу опіки та піклування (оригінал) у випадку якщо: а)    Малолітня (віком до 14 років) чи неповнолітня (віком від 14 до 18 років)  особа зареєстрована (прописана) за адресою нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку;  б)    Малолітня чи неповнолітня особа є співвласником нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку. 14.    Якщо потенційний предмет іпотеки є безпосередньо фізично пов’язаний з землею, необхідним є надання Державного акту на право власності на землю чи на право постійного користування земельною ділянкою, чи відповідний договір тимчасового користування земельною ділянкою, чи договір оренди земельної ділянки. 15.    Довідка з ЖЕК про реєстрацію малолітньої чи неповнолітньої особи , яка є дитиною Позичальника(ці) та/або власника(ці) нерухомого майна, що передається в іпотеку.

Перелік документів необхідних для укладення договору іпотеки земельної ділянки:

1.    Відповідний правоустановчий документ. (оригінал) 2.    Державний акт на право власності на землю. (оригінал) 3.    Витяг Державного земельного кадастру (з Державного реєстру земель) про наявність/відсутність обмежень (обтяжень) земельної ділянки. (оригінал) 4.    Довідка про відсутність чи наявність сервітутів на земельній ділянці. (оригінал) 5.    Довідка про наявність чи відсутність забудов на земельній ділянці. При цьому слід мати на увазі наявність відповідних норм чинного законодавства України про те, що якщо в іпотеку передається земельна ділянка, на якій розташовані будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю на праві власності, така земельна ділянка підлягає передачі в іпотеку разом з будівлями (спорудами), на якій вони розташовані. (оригінал) 6.    Оцінка земельної ділянки, що здійснюється суб’єктом оціночної діяльності і рецензована відповідно до Закону України «Про оцінку земель». (оригінал)


Перелік документів на нерухоме майно, що є власністю позичальника і передається в іпотеку:

1.    Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (правоустановчі документи), зареєстровані відповідно до вимог законодавства України. (оригінал) 2.    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно або Довідка-характеристика (в особливих випадках, передбачених чинним законодавством України), видані бюро технічної інвентаризації (БТІ). (оригінал) 3.    Технічний паспорт на нерухоме майно. (оригінал) 4.    У випадку, якщо нерухоме майно належить на праві спільної власності декільком співвласникам в залежності від виду спільної власності необхідним є або отримання належним чином оформленої нотаріально посвідченої згоди співвласників або укладення відповідного договору іпотеки за участю всіх співвласників (в залежності від виду спів власності). 5.    Паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру кожного з співвласників. (оригінал) 6.    Довідка з ЖЕК про відсутність або наявність реєстрації інших користувачів квартири, крім власників (кількість, П.І.Б.) (оригінал) 7.    Довідка ЖЕК про наявність/відсутність заборгованості за комунальними платежами. (оригінал) 8.    У разі наявності договорів найму, оренди, безплатного користування квартири. (оригінал) 9.    При наявності зареєстрованих в квартирі інших користувачів, що не є власниками квартири – їх письмове зобов’язання звільнити квартиру та виписатися (знятися з реєстрації) з неї у випадку звернення стягнення на квартиру. (оригінал) 10.    Якщо квартира придбана у зареєстрованому шлюбі – письмова нотаріально засвідчена згода другого з подружжя на передачу квартири в заставу банку. (оригінал) 11.    Свідоцтво про смерть (при передачі в іпотеку майна, отриманого  в спадщину, довічне утримання). (оригінал) 12.    Експертна оцінка нерухомого майна. (оригінал) 13.    Дозвіл органу опіки та піклування (оригінал) у випадку якщо: а)    Малолітня (віком до 14 років) чи неповнолітня (віком від 14 до 18 років)  особа зареєстрована (прописана) за адресою нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку; б)    Малолітня чи неповнолітня особа є співвласником нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку. 14.    Якщо потенційний предмет іпотеки є безпосередньо фізично пов’язаний з землею, необхідним є надання Державного акту на право власності на землю чи на право постійного користування земельною ділянкою, чи відповідний договір тимчасового користування земельною ділянкою, чи договір оренди земельної ділянки. 15.    Довідка з ЖЕК про реєстрацію малолітньої чи неповнолітньої особи , яка є дитиною Позичальника(ці) та/або власника(ці) нерухомого майна, що передається в іпотеку.

Перелік документів на нерухоме майно , що купується у юридичної особи і передається в іпотеку:

1.    Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (правоустановчі документи), зареєстровані відповідно до вимог законодавства України. (оригінал) 2.    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно або Довідка-характеристика (в особливих випадках, передбачених чинним законодавством України), видані бюро технічної інвентаризації (БТІ). (оригінал) 3.    Технічний паспорт на нерухоме майно. (оригінал) 4.    Довідка з ЖЕК про відсутність або наявність реєстрації інших користувачів квартири, крім власників (кількість, П.І.Б.). (оригінал)   5.    Довідка ЖЕК про наявність/відсутність заборгованості за комунальними платежами. (оригінал) 6.    У разі наявності договорів найму, оренди, безплатного користування квартири.(оригінал) 1 7.    При наявності зареєстрованих в квартирі користувачів – їх письмове зобов’язання звільнити квартиру та виписатися (знятися з реєстрації) з неї у випадку звернення стягнення на квартиру. (оригінал) 8.    Свідоцтво про смерть (при передачі в іпотеку майна, отриманого  в спадщину, довічне утримання). (оригінал) 9.    Експертна оцінка нерухомого майна. (оригінал) 10.    Дозвіл органу опіки та піклування у випадку якщо малолітня (віком до 14 років) чи неповнолітня (віком від 14 до 18 років)  особа  зареєстрована (прописана) за адресою нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку. (оригінал). 11.    Якщо потенційний предмет іпотеки є безпосередньо фізично пов’язаний з землею, необхідним є надання Державного акту на право власності на землю чи на право постійного користування земельною ділянкою, чи відповідний договір тимчасового користування земельною ділянкою, чи договір оренди земельної ділянки. 12.    Паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, що уповноважена проводити відчуження нерухомого майна. (оригінал) 13.    Установчі документи юридичної особи. (Копія документу завірена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи з приміткою «Згідно з оригіналом») 14.    Довідка із Міністерства статистики. (оригінал) 15.    Свідоцтво про державну реєстрацію. (оригінал) 16.    Документи, підтверджуючі реєстрацію в ДПА та Пенсійному фонді. (оригінал) 17.    Протокол про призначення та Наказ про вступ на посаду директора. 18.    Довідка з ЖЕК про реєстрацію малолітньої чи неповнолітньої особи , яка є дитиною Позичальника(ці) та/або власника(ці) нерухомого майна, що передається в іпотеку.

Заявление-Анкета

За более детальной информацией обращайтесь в VAB инфо-линию по телефону: 8 800 300 8 300.